Przed uzyskaniem tytułu zawodowego każdy student musi napisać pracę licencjacką, a następnie przystąpić do jej obrony. Jest to bardzo stresujące dla wielu studentów, tym bardziej, że trzeba w odpowiedni sposób napisać prace licencjackie. Jest to zajęcie czasochłonne, bowiem w pierwszej kolejności należy zgromadzić potrzebne materiały. Często dostępne są wyłącznie w literaturze obcojęzycznej, dlatego dodatkowo trzeba je przetłumaczyć. Część osób zastanawia się, jaki jest cel napisania pracy licencjackiej. Wątpliwości dotyczą m.in. wymogów, stosowanych wobec ich konstrukcji i charakteru. Co powinno charakteryzować prace licencjackie? Pisanie ich musi odbywać się w stylu naukowym, tzn. w żadnej pracy dyplomowej nie znajdzie się język literacki. Promotorzy często wprowadzają liczne poprawki do prac, co jest dodatkowym utrudnieniem. Chcąc uniknąć stresu z tym związanego najlepiej zlecić przygotowanie materiałów do pracy licencjackiej, magisterskiej czy dyplomowej specjalistom a w tym celu należy złożyć zamówienie. Pisanie prac licencjackich ma jednak kilka celów. Przede wszystkim jest to sprawdzenie wiedzy studenta oraz jego poziomu zaangażowania. Zdobytą wiedzę student ma okazję wykorzystać w praktyce. Jest to także pewien rodzaj sprawdzianu dla osób, które pragną kontynuować karierę naukową. Liczy się także umiejętność zdobywania informacji. Wbrew pozorom nie jest to takie proste, zwłaszcza jeśli tematyka pracy licencjackiej jest bardzo wąska. A właśnie wąskie tematy powinny charakteryzować prace licencjackie. Pisanie na tematy ogólne jest trudniejsze, bowiem chcąc wyjaśnić wszystkie kwestie, należy zebrać więcej materiału, a przede wszystkim dysponować czasem.

Ponadto napisanie pracy licencjackiej to okazja do pokazania umiejętności samodzielnego myślenia oraz wyciągania wniosków. Studenci niejednokrotnie przeprowadzają badania, które są potrzebne do napisania pracy licencjackiej. Sposób, w jaki je wykonają oraz jak uzasadnią wyniki, w dużym stopniu wpływa na wartość samej pracy. Promotorzy oraz recenzenci zwracają także uwagę na umiejętność posługiwania się językiem naukowym. Praca licencjacka powinna być napisana w taki sposób, że nawet osoba, która nie jest specjalistą w danej dziedzinie, potrafi zrozumieć omawianą problematykę.